นวัตกรรม ความสมบูณ์แบบ เกียรติ ความรัก สุขภาพ และ ความสุข
นวัตกรรม ความสมบูณ์แบบ เกียรติ ความรัก สุขภาพ และ ความสุข
คำเหล่านี้เป็นตัวแทนจิดวิญญาณของทุกคนที่ ORICO และยังเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานของเรา
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ORICO สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียนกว่า "Four in One" - สี่ในหนึ่ง ซึ่งรวม 4 แนวทางได้แก่ การทำให้ลูกค้าพอใจ , ทำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตน, อย่าหักหลังผู้ลงทุน, ดูแลสังคม ในรายละเอียด
  • ความพอใจของลูกค้า

    สร้างสรรค์ความมั่นใจของลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ แนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าแทนทีสิ่งที่ไม่สมเหตุผล เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสรรค์สร้างสินค้า

  • ความพอใจของพนักงาน

    ดูแลพนักงานทุกคนให้เห็นถึงคุณน่าและนำพาพนักงานทุกคนไปถึงฝั่งฝันที่ทุกคนต้องการ ผ่านระบบการปกครองภายในอย่างมีเหตุผล โดยการให้ผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนที่ทุ่มเทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีความเห็นเจ้าของในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพื่อให้ตนเองและทุกคนในองค์กรได้รับสิ่งที่ดีกว่า

  • ความใสใจต่อสังคม

    ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยผ่านการออกแบบสินค้าภายใต้การความคุมของกฏหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องประเทศของเราและโลกของเรา

ความใส่ใจต่อผู้ลงทุน

การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมจะได้ผลตอบแทนที่สมเหตุผล การลงทุนในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูงในยุคปัจจุบัน แต่ ORICO มีความมุ่งมั่นพร้อม 6 เป้าหมายที่จะนำพาเราไปสู่ฝันได้ ได้แก่ นวัตกรรม, ความสมบูรณ์แบบ, เกียรติ, ความรัก, สุขภาพที่แข็งแรง และ ความสุข

นวัตกรรม : ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบ ความหมั่นเพียรจะสร้างความแตกต่าง “Perfection”: Be persistent, the power resource of exploration and breakthrough;
เกียรติ : ความเชื่อมั่นต่อผู้ร่วมงานเป็นขุมทรัพย์ในการทำงาน
ความรัก : ความแน่วแน่ในแนวทางที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เข้าถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่
สุขภาพที่แข็งแรง : สุขภาพและความสุขสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่
ความสุข : ความสงบและความสุข สร้างสรรค์สังคมที่มีความสุข
ทุกคำคือจิตวิญญาณของพนักงานทุกคนที่ทำงานกับเรา

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset