บริการหลังการขาย(เฉพาะในจีน)
บริการหลังการขาย(เฉพาะในจีน)
ORICO ให้การรับประกันโดย คืนเงินใน 7 วัน เปลี่ยนสินค้าใน 15 วัน และรับประกันคุณภาพ 1 ปี และดูแลลูกค้าและสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุเหล่านี้(เฉพาะในจีน)

1、การแก้ไขหรือดัดแปลงสินค้า ที่ทำให้ Serial Number และ ป้ายรับประกันเสียหายหรือสูญหาย

2、การสึกหรอหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป

3、การใช้งานอย่างผิดปกติ หรือการจงใจทำให้เกิดความเสียหาย

4、การเกิดความเสียหายจากอุบัติภัย

5、การแก้ไขซ่อมแซมที่ไม่ได้เกิดจากทีมงาน ORICO

6、ทางบริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการใช้บริการในกรณีอื่นๆที่บริษัทเห็นควร

ข้อมูลขั้นตอนการคืนสินค้าเคลมสินค้า และซ่อมแซมสินค้า(เฉพาะในจีน)
ขั้นตอนในการส่งคืนสินค้า
สงวนสิทธิการไม่รับประกัน (เฉพาะในจีน)

1、หากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การใช้งานผิดวิธี การใช้งานผิดประเภท รวมถึงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มากับสินค้า

2、 หากสินค้าได้รับการแก้ไขตกแต่งหรือเสียหายจากผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนแต่งตั้งจาก ​ORICO

3、 หากใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ผิดจากที่บ่งบอกใช้ในคู่มือ หรือความบกพร่องจากการขนส่ง

4、 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยความเข้าใจผิดของผู้ใช้

5、 ความเสียหายภายนอกที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป เช่นรอยขีดข่วนบนสินค้าหรือป้าย

6、 สินค้าหมดระยะประกัน

7、 Nหากไม่มีเอกสารแสดงการซื้อจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือไม่สามารถแสดงวันที่ซื้อสินค้าได้

ส่วนที่สี่ เพิ่มเติม (เฉพาะในจีน)
ข้อควรระวัง

1、 กรุณากรอกข้อมูลของผู้ใช้ให้ครบถ้วน ชื่อ และเบอร์ติดต่อ อาการปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบโดยละเอียด ทางทีมงานจะตรวจสอบตามข้อแจ้งในเอกสารเป็นสำคัญ

2、กรุณาสำรองข้อมูลที่อยู่ในสินค้าหากมีฮาร์ดดิสก์ การสูญหายของข้อมูลไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

*หากข้อมูลข้างต้นไม่ได้สอดคล้อง หรือขัดต่อกฏหมาย จะถือกฏหมายของประเทศเป็นสำคัญ

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset