Culture & Values
"Đổi mới hoàn hảo Nhân phẩm Tình yêu Sức khỏe Hạnh phúc"
Mỗi từ tượng trưng cho một loại tinh thần mà các thành viên ORICO ngưỡng mộ, đây cũng là một công ty môi trường hy vọng sẽ tạo ra cho nhân viên.
Khách hàng và đối tác cũng có thể nhận thức được những tinh thần này.
Văn hóa & Giá trị
ORICO khẳng định giá trị của công ty Four Four One One, bao gồm bốn khía cạnh sau: Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp nhân viên nhận ra giá trị cá nhân, nhà đầu tư phản bội không mong đợi và tin tưởng, đảm nhận trách nhiệm xã hội. Sau đây là giải thích chi tiết:
  • Làm hài lòng khách hàng

    Tạo giá trị cho khách hàng định hướng bởi nhu cầu thiết yếu của họ. Thay đổi tình huống cuộc sống không hợp lý và cung cấp giải pháp thích hợp. Chọn để đổi mới liên tục và cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Tối ưu hóa và giảm chi phí liên tục.

  • Nhân viên hài lòng

    Chịu trách nhiệm cho sự phát triển của nhân viên và thực hiện các giá trị và ước mơ của họ, thiết lập một nền tảng và cơ chế công bằng và hợp lý, với các phần thưởng và hình phạt rõ ràng, và tận dụng tốt nhất tài năng của họ; thúc đẩy ý thức sở hữu của họ trong các bài đăng của họ để tích cực theo đuổi và xây dựng bản thân, và phấn đấu cho sự tự lực và cuộc sống tốt hơn.

  • Trách nhiệm xã hội

    Đóng góp cho sự phát triển của xã hội, dù tham gia vào sản phẩm hay tinh thần làm việc, chúng ta phải đóng vai trò tích cực, tuân thủ luật pháp và bảo vệ môi trường, tôn trọng đảng và yêu đất nước, chống lại xu hướng không lành mạnh, và tôn trọng lợi ích của đối tác

Làm hài lòng nhà đầu tư

Tạo giá trị xã hội với nhau và có được lợi nhuận hợp lý có liên quan. Đầu tư để đổi mới công ty và chuẩn bị cho bất kỳ rủi ro. Có 6 từ trong Đổi mới ORICO, Sự hoàn hảo, Nhân phẩm, Tình yêu lớn, Sức khỏe, Hạnh phúc.

Đổi mới sáng tạo: Tích lũy đều đặn, năng lực cốt lõi của tập đoàn; Sự hoàn hảo của hoàng tử: Hãy kiên trì, nguồn sức mạnh của sự khám phá và đột phá
Nhân phẩm: Xây dựng mối quan hệ đối tác trung thực, trân trọng những tài năng vượt trội;
Tình yêu lớn : Tự kỷ luật và cam kết xã hội, cống hiến vị tha cho mục đích tương lai;
Sức khỏe : Giữ sức sống mãi mãi, nền tảng vững chắc của sự phát triển bùng nổ;
Hạnh Phúc : Hãy bình yên và hạnh phúc, tạo không khí văn hóa hạnh phúc.
Mỗi từ là một loại tinh thần mà mọi nhân viên ủng hộ trong công ty chúng tôi. Nó cũng là một công ty bầu không khí tối ưu hy vọng sẽ tạo ra cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Email

Liên hệ chúng tôi

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset