Join Us
Chúng tôi cung cấp công nghệ hàng đầu, các sản phẩm sáng tạo, các kênh trực tuyến và ngoại tuyến để làm cho mọi thành tựu của bạn có thể. Với niềm đam mê và trí tuệ của bạn, bạn cùng với đội ngũ sáng tạo của chúng tôi sẽ đạt được tiến bộ tốt hơn mong đợi, điều này sẽ mang lại sự khác biệt nổi bật ngoài sức tưởng tượng của bạn.
Đội ngũ của chúng tôi
Những gì bạn nhận được
Kế hoạch nhân viên ORICO
Nếu bạn là một người làm việc tiềm năng và siêng năng, bạn sẽ có những tiến bộ lớn trong vị trí của mình với sự giúp đỡ của các đội ngũ cấp trên và chuyên nghiệp của chúng tôi; Nếu bạn là một cựu chiến binh có kinh nghiệm, hãy tham gia với chúng tôi và bạn sẽ tiếp tục có được sự cải thiện bản thân.
 • Department
 • Job
 • Hiring number
 • Work place
 • Post time
 • Post time
 • Requirement
 • Marketing department
 • Structure designer
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Marketing department
 • Industrial designer
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Marketing department
 • Graphic designer
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Amazon Canada India operation
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Amazon US operation assistant
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Amazon EU operation
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • AliExpress promoter
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Amazon promoter
 • 4
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Merchandiser
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Graphic designer
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Customer service supervisor
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Amazon department
 • Customer service
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Newegg  department
 • ebay operation
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Newegg  department
 • ebay operation assistant
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Sub-brand
 • AliExpress operation
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Sub-brand
 • Amazon operation
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • JD department
 • JD operation (self-support)
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • JD department
 • JD operation (third-party)
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • JD department
 • JD promoter (third-party)
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Tmall department
 • Graphic designer
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Tmall department
 • Tmall store operation
 • 2
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Tmall department
 • Tmall product line operation
 • 3
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Customer service department
 • Technical & after-sale service
 • 1
 • Changsha
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Sub-brand division
 • Amazon operation
 • Plenty
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Sub-brand division
 • Overseas promoter
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Sub-brand division
 • Product assistant
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Domestic channel
 • Channel sales
 • Plenty
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Domestic channel
 • Commercial attache
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Domestic channel
 • E-commerce operation
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Overseas channel
 • Foreign trade sales
 • Plenty
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Overseas channel
 • Alibaba operation
 • 2
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Product department
 • Product assistant
 • 2
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Product department
 • Purchasing assistant
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • Product department
 • Merchandiser
 • 1
 • Shenzhen
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • R & D center
 • Structure designer
 • 2
 • Dongguan
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • R & D center
 • Electronics engineer
 • 1
 • Dongguan
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
 • R & D center
 • Package designer
 • 1
 • Dongguan
 • 2019-02-14
 • 2019-06-30
 • Apply
Địa chỉ liên hệ

Email

Liên hệ chúng tôi

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset