การรับฟังจากผู้ใช้ สร้างสรรคแนวคิดที่ยิ่งใหญ่

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ORICO ได้สร้างสรรคผลิตภัณฑ์ โดนผ่านการทำงานอย่างเป็นทีมร่วมกับผู้ใช้และทีมงานทั่วโลก แนวคิดจากผู้ใช้ได้สร้างสรรค์มีส่วนสำคัญที่ร่วมเป็นกำลังในการสร้างสรรค์สินค้าทุกๆชิ้นของเรา

ลูกค้าของเรา

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

关注ORICO订阅号

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

关注ORICO订阅号

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset