Title

ORICO สร้างสรรค์อุปกรณ์บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ USB ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยเฉพาะสินค้าที่เกียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การชาร์จและจ่ายไฟ

เกียรติยศที่ได้รับ เป็นทั้งการยอมรับและเต็มไปด้วยภาระรับผิดชอบ

เราต้องการที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของคนทั่วโลก เพื่อให้ได้ชีวิตที่ง่ายขึ้นในโลกสมัยใหม่

  • 20+
    จำนวนสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี
  • 300+
    จำนวนสิทธิบัตรด้านการออกแบบ
  • 100+
    จำนวนสิทธิบัตรด้านการสร้างสรรค์ผลิตภันฑ์
ใบอนุญาตสิทธิบัตร
20+ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, 300+ สิทธิบัตรการออกแบบ,100+ สิทธิบัตรทั่วไป
ทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้าของเราประกอบด้วยสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เรามีทรัพย์สินที่เป็นสิทธิบัตรทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อนำ ORICO ก้าวสู่ความเป็นสากล
ใบรับรองและการทดสอบ
สินค้า ORICO ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก เป็นเพียงสิ่งเริ่มต้นของการก้าวลำด้านคุณภาพของเรา
ความเชื่อมั่นคุณ คือแรงผลักดันของเรา
การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิตระว่างเราและพาร์ทเนอร์คือแรงกำลังสำคัญให้เราก้าวล้ำและเป็นผู้นำ

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset