Title
แบบแบนการทงานของซัพพลายเชน
ระบบซัพพลายทั้งระบบถูกออกแบบให้ควบรวมตั้งแต่ R&D, การออกแบบสินค้า, ช่องทางการขาย และการทำตลาด เข้าด้วยกัน โดยสินค้า ORICO และบริการทุกอย่างสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาด ด้วยประสบการณ์กว่า 9 ปีของเรา เราได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมงานที่หลายหลาย และมีความรู้ที่ในเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ทางทฤษฏีและทีมผู้ดูแล
ทางทีมงานมีความเข้าใจต่อตลาดและความแข่งขันที่มีอยู่สูง สามารถสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบสนองและเป็นผู้นำ สามารถให้ข้อแนะนำสินค้าที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการ รวมถึงจัดสร้างทีมที่เหมาะสมต่อตลาดและผลิตภัณฑ์ได้
ความสามารถในการขยายการผลิต ผ่านโรงงานทั้ง 4 โรงงาน

ด้านเทคนิคและสินค้าของสินค้าทั้ง 9 ประเภท

สินค้าทั้ง 9 ประเภทประกอบด้วยสินค้ามากกว่าพันรายการ ที่เกียวข้องกับ USB รวมถึงทั้งที่ส่งข้อมูล การชาร์จ และอุปกรณ์ใช้อื่นๆทั่วไป จากการออกแบบถึงเทคโนโลยีที่เกียวข้อง ผ่านประสบการณ์ 9 ปีของเรา รวมกันเป็นขุมกำลังที่พร้อมกับนวัตกรรมและทีมงานที่พร้อมจะสรรค์สร้างสินค้าให้ผู้ใช้

ระบบที่พร้อมจะสนับสนการสร้างแบรนด์
 • แบรนด์
  จากการสร้างแบรนด์ จาก Brand VI แนวทางของแบรนด์เพื่อให้ชัดเจนในการทำงาน และสร้างสรรค์สินค้า
 • ระบบ
  ด้วยการใช้เทคโนโลยี R&D ที่เก่ยวกับ USB เป็นหลัก พร้อมการออกแบบสินค้า สายการผลิตจนถึงการขาย ORICO มีระบบที่ครอบคลุมและครบครันพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาด
 • พื้นที่
  ในการแบ่งการทำงานในระว่างพื้นที่ และประเทศ ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • โหมด
  211 เป็นระบบที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการค้าขายออนไลน์ และระบบ ODM

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset