วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

การศึกษาเชิงลึกอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยี USB

การศึกษาในทุกเทคโนโลยีที่เกียวข้องกับ USB จะยังคงอยู่กับเรา เราจะยืนยันที่จะพัฒนาทุกเทคโนโลยีที่เกียวข้องทั้งการส่งข้อมูล ไฟ เสียง ภาพ และอะไรก็ตามที่มีความริเริ่มและสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนในอนาคต กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว เรารู้เรื่องนี้มานาน และเราจะสร้างมันโดยผ่านนวัตกรรมที่เราสรรค์สร้าง

สร้างแนวทางที่ดีกว่าเพื่อชีวิตทีดีกว่า

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่เป็นคำสัญญาจากครอบครัว ORICO เรายังคาดหวังจากความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่าง ดั่งเช่นแนวทางของบริษัทที่มุ่งเน้นที่ทุกความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็ก จะก่อรวมและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ได้ในอนาคต ความฝันที่จะสรรค์สร้างนั้นใกล้เข้ามาและกำลังจะเกิดขึ้น ORICO หวังที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัว ORICO และผู้ใช้ทั่วโลกได้เห็นสิ่งนี้

อำนาจของการเปลี่ยนแปลง

ORICO หวังที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่การดำรงชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในอนาคตผ่านอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเรา

Email

Contact Us

Free Service Hotline

400-6696-298

Top

更多惊喜请加微信

Feedback
Send Reset